კონტაქტი

ქუთაისი

სათავო ოფისი
ტელეფონი

+995 (32) 3 100 100

ელ.ფოსტა

[email protected]

თბილისი

კოლოკაცია
ტელეფონი

+995 (32) 3 100 100

ელ.ფოსტა

[email protected]

ბათუმი

ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის წერტილი (IXP)
ტელეფონი

+995 (32) 3 100 100

ელ.ფოსტა

[email protected]

ქუთაისი

კოლოკაცია
ტელეფონი

+995 (32) 3 100 100

ელ.ფოსტა

[email protected]

ნიუ-იორკი

ფილიალი
ტელეფონი

+1 (718) 414 2010

ელ.ფოსტა

[email protected]