ჩვენ შესახებ

შპს ტელეკომ 1 დაარსდა 2020 წელს და კომპანიის მენეჯმენტს, ქართულ სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე სპეციალისტებთან ერთად წარმატებით უჭირავს მაღალი ტექნოლოგიური სტანდარტი. კომპანია ინოვაციური, ეფექტური და გუნდური მუშაობის საფუძველზე, სრულად უზრუნველყოფს მის მომხმარებლებს საიმედო და საჭიროებებზე ორიენტირებული სერვისით.

ტელეკომ 1 მომხმარებლებს მაღალი სტანდარტისა და ხარისხის შემდეგ მომსახურებებს სთავაზობს:

  • ინტერნეტი Gpon და P2P (peer-to-peer) ტექნოლოგიით შესაძლებელია სწრაფი, ხარისხიანი და სტაბილური ოპტიკური ინტერნეტით სარგებლობა. ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე მორგებული სატარიფო გეგმა.
  • ვირტუალური PBX – აღნიშნული სერვისის საშუალებით შესაძლებელია მინიმალური დანახარჯებით მოაგვაროთ თქვენი კომპანიის შიდა კომუნიკაცია და გააუმჯობესოთ მომსახურების ხარისხი, რომელიც დამატებით არ საჭიროებს ძვირადღირებული სატელეფონო სადგურის ან მოწყობილობების შეძენას და შემდგომში მის მოვლას.
  • VOiP (voice over ip) ტელეფონი VoIP სატელეფონო ნომრის საშუალებით შესაძლებელია ყოველგვარი დამატებითი (როუმინგ) ხარჯების გარეშე, ადგილობრივი ტარიფებით, მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან საქართველოში და პირიქით. ზარების განხორციელება (ხმის გადაცემა-მიღების მაღალი ხარისხით - HD Voice) და მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა/მიღება მობილური ტელეფონისა და პერსონალური კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის/IP ტელეფონის/VoIP ადაპტერის გამოყენებით.
  • A2P (application-to-person) SMSაღნიშნული მომსახურებით შესაძლებელია ვებ გვერდიდან ან სპეციალური API (Application Programming Interface) გასაღებით, საფირმო სახელწოდებით (Brand name) მასობრივი მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა სხვადასხვა დანიშნულებით (რეკლამა,შეთავაზება,რეგისტრაციის კოდი და ა.შ).
  • კოლოკაცია (colocation centre)აღნიშნული მომსახურებით დატაცენტრში, დიდი ტევადობის მქონე ინფორმაციის სწრაფად გადასამუშავებლად შესაძლებელია ფიზიკური სერვერების განთავსება, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება: უსაფრთხოებით, ხელმისაწვდობობით 24/7, მაღალგამტარიანობის მქონე უწყვეტი მრავალარხიანი ინტერნეტ შეერთებით, გაგრილებით, დამატებითი სარეზერვო ელექტროენერგიით და დიზელ გენერატორით.
  • IXP ინტერნეტ სერვის პროვაიდერები (ISP), კონტენტის პროვაიდერები (CDN), საკომუნიკაციო სერვისების პროვაიდერები, Cloud სერვისები, SaaS პროვაიდერები
  • ასევე ჩვენს გუნდს მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს შემდეგი მიმართულებით:

  • კორპორატიული შიდა ქსელის დაგეგმვა,ფილიალებს შორის პირდაპირი კავშირი და მათი უსაფრთხოება.
  • საქალაქთაშორისო ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალების მშენებლობა და მათი ტექნიკური მხარდაჭერა.