ვირტუალური PBX

სატარიფო გეგმა

PBX 10
24 ₾ / 30 დღე
PBX 30
42 ₾ / 30 დღე
PBX 50
71 ₾ / 30 დღე
PBX 200
101 ₾ / 30 დღე
შიდა ნომრების რაოდენობა 10 30 50 200
მრავალარხიანი შიდა ნომერი
მისალმება (IVR)
რიგითობის განსაზღვრა - -
ზარების მარშრუტიზაცია
სტატისტიკა
ზარების გადამისამართება
საუბრების ჩაწერა -
უფასო SMS თვეში (საფირმო სახელწოდებით) - - 1000 4000
აქტივაცია 0 ₾ 0 ₾ 49 ₾ 99 ₾
შეძენა შეძენა შეძენა შეძენა

სერვისები

VoIP ტელეფონი

დეტალურად

ინტერნეტი

დეტალურად

ვირტუალური PBX

დეტალურად

კოლოკაცია

დეტალურად